RADLIN!OK biuletyn informacyjny

RADLIN!OK

Redakcja

Redakcja biuletynu informacyjnego

Urząd Miasta Radlin

ul. Rymera 15

44-310 Radlin

T. 32 4590251

@: biuletyn@radlin.pl

Redaktor Naczelny
Marek Gajda
@:marekgajda@radlin.pl

Redakcja:
Katarzyna Macha, Marek Gajda, Remigiusz Śmietana

W piśmie nie publikujemy reklam, ani ogłoszeń prywatnych. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania oraz skracania.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.